Ikon för Rikstermbanken

Fortifikationsverket

svensk term: Fortifikationsverket
beteckning/formel: FortV
förklaring:

Fortifikationsverket är Sveriges största fastighetsägare med kompetens inom skyddsteknik och säkerhet för byggnader med speciella ändamål. Fortifikationsverkets största uppdragsgivare är det svenska försvaret.

 
källa: Sjövärnskåren: Definitioner (urval) | 2013