Ikon för Rikstermbanken

Försvarsmaktens uniformsbestämmelser

svensk term: Försvarsmaktens uniformsbestämmelser
beteckning/formel: FM Unibest
förklaring:

Uniformsreglemente som beskriver vilka uniformer som får bäras vid vilket tillfälle och av vem.

 
källa: Sjövärnskåren: Definitioner (urval) | 2013