Ikon för Rikstermbanken

Försvarsmaktens säkerhetsinspektion

svensk term: Försvarsmaktens säkerhetsinspektion
beteckning/formel: SÄKINSP
förklaring:

SÄKINSP är organiserad i HKV direkt under Försvarsmaktens myndighetsledning och ansvarar för oberoende egenkontroll och tillsyn av verksamhetssäkerheten i Försvarsmakten omfattande bland annat mark-, sjö- och flygsäkerhet.

 
källa: Sjövärnskåren: Definitioner (urval) | 2013