Ikon för Rikstermbanken

Försvarsmaktens manual sjösäkerhet

svensk term: Försvarsmaktens manual sjösäkerhet
beteckning/formel: FMMS
förklaring:

Ett försvarsmaktsgemensamt styrdokument för sjösäkerhet enligt krav i RMS-S.

 
källa: Sjövärnskåren: Definitioner (urval) | 2013