Ikon för Rikstermbanken

vårdgivare

svensk term (rek.): vårdgivare
definition:

statlig myndighet, landsting/region och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvårdsverksamhet som myndigheten, landstinget/regionen eller kommunen har ansvar för (offentlig vårdgivare) samt annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet (privat vårdgivare)

anmärkning:

Observera att i biobankslagen används en annan definition, som inte stämmer överens med denna nationellt överenskomna definition.

se även:
 
källa: Biobank Sverige: Ordlista | 2019