Ikon för Rikstermbanken

vårdepisod

svensk term (rek.): vårdepisod
definition:

samtliga vårdkontakter med en patient för ett visst hälsoproblem

anmärkning:

Observera att i tolkning av biobankslagen används vårdepisod även för provgivare som inte är patient med visst hälsoproblem.

 
källa: Biobank Sverige: Ordlista | 2019