Ikon för Rikstermbanken

samtycke av den registrerade

svensk term (rek): samtycke av den registrerade
definition:

varje slag av frivillig, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring, genom vilken den registrerade, antingen genom ett uttalande eller genom en entydig bekräftande handling, godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne

 
källa: Biobank Sverige: Ordlista | 2019