Ikon för Rikstermbanken

provtyp

svensk term (rek.): provtyp
anmärkning:

Benämningen provtyp (liksom typ av prov) bör i precisa sammanhang användas med försiktighet, eftersom den används både för att beteckna var på kroppen ett prov har tagits, hur provet beretts och vilken provtagningsmetod som använts. Därmed riskerar den att orsaka missförstånd. Vill man ändå använda provtyp eller typ av prov bör man komplettera benämningarna med fraser som ”var på kroppen provet tagits”, ”vilken sorts material provet innehåller”.

se även:
 
källa: Biobank Sverige: Ordlista | 2019