Ikon för Rikstermbanken

person-id

svensk term (rek.): person-id
definition:

identitetsbeteckning för fysisk person

anmärkning:

Person-id kan t.ex. vara svenskt personnummer, samordningsnummer (person-id för någon som inte är eller har varit folkbokförd i Sverige) eller reservnummer (person-id som inom hälso- och sjukvården används för att koppla samman patient och dennes vårdinformation när personnummer saknas eller är okänt), men även lokala id som katastrofnummer, provgivar-id etc. är exempel på person-id. En person kan således ha flera person-id.

 
källa: Biobank Sverige: Ordlista | 2019