Ikon för Rikstermbanken

journalhandling

svensk term (rek.): journalhandling
definition:

framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel och som upprättas eller inkommer i samband med vården av en patient och som innehåller uppgifter om patientens hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden eller om vidtagna eller planerade vårdåtgärder

se även:
 
källa: Biobank Sverige: Ordlista | 2019