Ikon för Rikstermbanken

huvudansvarig forskare

svensk term (rek.): huvudansvarig forskare
definition:

person med huvudansvar för forskningsstudie

anmärkning:

Huvudansvarig forskare är den som står som sådan på ansökan till och beslutet från etikprövningsmyndighet.

Det förekommer flera andra benämningar med motsvarande innebörd: de engelska termerna principal investigator och primary investigator eller den svenska huvudprövare (vid multicenterstudie koordinerande prövare).

se även:
engelska termer: principal investigator
primary investigator
 
källa: Biobank Sverige: Ordlista | 2019