Ikon för Rikstermbanken

optisk radar

svensk term: optisk radar
definition:

radar som arbetar vid optiska våglängder

anmärkning:

Genom en lätt omdefinition av den engelska förkortningen radar (ursprungligen: radio detection and ranging) till att stå för radiation detection and ranging (förslag av Michael J. Kavaya i Laser Focus World 1994) kan optisk radar ses som en egentlig delmängd av det överordnade begreppet radar samt förekomma tillsammans med sidoordnade begrepp såsom mikrovågsradar och millimetervågsradar. Under begreppet optisk radar återfinnes begreppen laserradar och lidar.

se även:
engelsk term: optical radar
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024