Ikon för Rikstermbanken

ytstruktur

svensk term: ytstruktur
definition:

mått på förekomsten av hinder som stenar, gropar m.m.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016