Ikon för Rikstermbanken

yngelmaterial

svensk term: yngelmaterial
definition:

trädmaterial som utnyttjas av insekter för äggläggning och utveckling

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016