Ikon för Rikstermbanken

vitalisering

svensk term: vitalisering
definition:

behandling för att öka groningsvilligheten hos frö

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016