Ikon för Rikstermbanken

virkesupplag

svenska termer: virkesupplag
virkesupplägg
definition:

plats vid bilväg/skogsbilväg där stockar ligger upplagda, vanligen i stora travar

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016