Ikon för Rikstermbanken

vinsch

svensk term: vinsch
definition:

anordning för inspelning av lina på vinschtrumma

anmärkning:

Används för att släpa ihop virket i beståndet.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016