Ikon för Rikstermbanken

vindskada

svensk term: vindskada
definition:

skada på träd eller planta till följd av långvarig, ofta ensidig, påverkan av blåst

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016