Ikon för Rikstermbanken

vindfälle

svensk term: vindfälle
definition:

träd eller stam som fallit för storm eller hård vind

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016