Ikon för Rikstermbanken

vegetationskonkurrens

svensk term: vegetationskonkurrens
definition:

konkurrens mellan växter om resurser såsom ljus, vatten, utrymme och mikronäringsämnen

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016