Ikon för Rikstermbanken

varg

svensk term: varg
definition:

vidkronigt och grovgrenigt förväxande träd

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016