Ikon för Rikstermbanken

vårdträd

svensk term: vårdträd
definition:

enskilt träd på en gård eller i en by som ansågs bringa välgång

anmärkning:

Vårdträden är fortfarande vanligt förekommande på landsbygdens gårdar.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016