Ikon för Rikstermbanken

värmevärde

svensk term: värmevärde
definition:

energimängd per massa eller volym som frigörs vid fullständig förbränning

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016