Ikon för Rikstermbanken

vägkropp

svensk term: vägkropp
definition:

den uppbygga delen av en väg innefattande dess olika lager såsom terrass, slitlager, bindlager, bärlager och förstärkningslager

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016