Ikon för Rikstermbanken

uppfrysning

svensk term: uppfrysning
definition:

upplyftning till markytan av föremål ur underliggande markskikt i samband med tjällyftning och pipkraksbildning

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016