Ikon för Rikstermbanken

underväxt

svensk term: underväxt
definition:

träd som är väsentligt yngre och vanligen lägre och klenare än huvudbeståndet

anmärkning:

Till underväxt räknas även småträd, buskar och större plantor som lyckats etablera sig i beståndet.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016