Ikon för Rikstermbanken

undertryckta stammar

svensk term: undertryckta stammar
definition:

stammar vilkas höjd är mindre än halva övre höjden och som pga. konkurrens från träd i skikten ovanför inte tillväxer i normal takt

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016