Ikon för Rikstermbanken

transpiration

svensk term: transpiration
definition:

växters avgivande av vattenånga

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016