Ikon för Rikstermbanken

trädslagsblandning

svensk term: trädslagsblandning
förklaring:

Anger trädslagens andel av beståndets totala volym per hektar. Anges oftast i ordningen tall, gran, löv och förkortas TGL.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016