Ikon för Rikstermbanken

totalålder

svensk term: totalålder
definition:

den totala åldern för ett träd

anmärkning:

Brösthöjdsåldern + 5–15 år beroende på trädslag och ståndortindex.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016