Ikon för Rikstermbanken

torvmark

svensk term: torvmark
definition:

all mark med över 30 cm tjock torvjord under markytan

anmärkning:

Är torvtäcket grundare benämns marken våt fastmark.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016