Ikon för Rikstermbanken

torrkvist

svensk term: torrkvist
definition:

kvist som vid avverkningen helt saknar växtsamband med den omgivande veden

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016