Ikon för Rikstermbanken

torr mark

svensk term: torr mark
definition:

markfuktighetsklass där grundvattenytan ligger djupare än 2 meter och där rörligt grundvatten saknas

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016