Ikon för Rikstermbanken

toppskott

svensk term: toppskott
definition:

stamdel som nybildas under en vegetationsperiod

anmärkning:

Vanligen avses skott från stammens högst belägna knopp.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016