Ikon för Rikstermbanken

toppdiameter

svensk term: toppdiameter
definition:

diameter i en stocks toppända

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016