Ikon för Rikstermbanken

topografi (2)

svensk term: topografi (2)
definition:

beskrivning av markytan på en plats, avseende hydrologi, kupering och nivåskillnader

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016