Ikon för Rikstermbanken

topografi (1)

svensk term: topografi (1)
användningsområde: geografisk term
förklaring:

Beskriver markytan på en plats avseende kupering, lutning, nivåskillnader och hydrologi.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016