Ikon för Rikstermbanken

tjurved

svensk term: tjurved
definition:

reaktionsved som bildas hos barrträd på undersidan av grenar och lutande stammar

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016