Ikon för Rikstermbanken

tjällossning

svensk term: tjällossning
förklaring:

När jord med tjäle tinar upp. Tjällossning kan medföra flera olägenheter i form av sprickbildning i och uppmjukning av vägar.

se även:
 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016