Ikon för Rikstermbanken

tjälfarligt material

svensk term: tjälfarligt material
användningsområde: vid vägbyggnad
definition:

material som innehåller en hög andel fina korn

anmärkning:

Fina korn med hög kapillaritet gör att vatten kan sugas upp från stora djup och göra vägen vattensjuk, t.ex. finkorniga moräner och leror.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016