Ikon för Rikstermbanken

tjäle

svensk term: tjäle
definition:

tillstånd då vattnet i marken har fryst till is

anmärkning:

Tjäle förekommer under vinterhalvåret i de kalltempererade klimatzonerna.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016