Ikon för Rikstermbanken

textur

svensk term: textur
definition:

mineraljordens sammansättning med avseende på kornstorlek

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016