Ikon för Rikstermbanken

terrass

svensk term: terrass
användningsområde: vid vägbygge
definition:

den understa delen av vägkroppen som byggs med hjälp av material i väggatan

anmärkning:

Vanligen byggs en överbyggnad ovanpå terrassen.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016