Ikon för Rikstermbanken

temperatursumma

svensk term: temperatursumma
förklaring:

Ett uttryck för ståndortens värmeklimat. Beskriver summan av varma temperaturer, oftast dygnsmedeltemperaturer över +5 ℃.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016