Ikon för Rikstermbanken

tall

svensk term: tall
förklaring:

Tallen är ett skogsbildande pionjärträd som kan bli upp till 30 meter högt och omkring 800 år gammalt. Den svenska skogen består till 39 % av tall (Pinus silvestris).

latinsk term: Pinus silvestris
 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016