Ikon för Rikstermbanken

törskate

svenska termer: törskate
törskaterost
förklaring:

En mångårig rostsjukdom på grenar och stammar på tall. Leder ofta till att träden dör.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016