Ikon för Rikstermbanken

symbios

svensk term: symbios
definition:

nära samarbete mellan två olika arter

anmärkning:

Oftast är detta samarbete obligat, dvs. den ena parten kan inte leva utan den andra.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016