Ikon för Rikstermbanken

svärmning

svensk term: svärmning
definition:

spridningsfasen hos flygande insekter, vilken infaller vid en bestämd tidpunkt, specifik för varje art

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016