Ikon för Rikstermbanken

surdråg

svensk term: surdråg
definition:

mindre område med vattenmättad mark i sänka

anmärkning:

Surdråg har ofta långsmal form och rörligt vatten.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016