Ikon för Rikstermbanken

sumpskog

svensk term: sumpskog
definition:

skog på blöt mark där träden i moget stadium har en medelhöjd på minst 3 meter och trädens krontäckningsgrad är minst 30 %

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016